เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7153*182427#
350 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 374.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7383*182427#
450 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 481.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 2 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7159*182427#
650 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 695.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7211*182427#
850 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 909.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 6 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7389*182427#
1,100 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 1,177.00 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
AIS เน็ตต่อเนื่อง 1GB
ครบปริมาณ ใช้งานต่อเนื่อง 128Kbps
กด *777*984*182427#
199 บ. / 30 วัน
(+VAT= 212.93)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 1GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ตต่อเนื่อง 3GB
ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
กด *777*985*182427#
399 บ. / 30 วัน
(+VAT= 426.93)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 3GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
- สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ตต่อเนื่อง เร็ว 1Mbps จำนวน 7.5GB
ครบปริมาณ ใช้งานต่อเนื่อง 128Kbps
กด *777*7358*182427#
350 บ. / 30 วัน
(+VAT= 374.50)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1Mbps จำนวน 7.5GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ต 4G เร็วเต็มสปีด 5GB
ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
กด *777*9030*182427#
488 บ. / 30 วัน
(+VAT= 522.16)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G ความเร็วสูงสุดเต็มสปีด จำนวน 5GB
- แพ็กเกจ 488 บาท อินเทอร์เน็ตส่วนเกิน คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
- สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
เน็ตต่อเนื่อง เร็ว 4Mbps จำนวน 20 GB
กด *777*7361*182427#
650 บ. / 30 วัน
(+VAT= 695.50)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4Mbps จำนวน 20GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ตต่อเนื่อง 6GB
ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
กด *777*986*182427#
699 บ. / 30 วัน
(+VAT= 747.93)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 6GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
- สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ตต่อเนื่อง X3 รวม 12GB (ปกติ 4GB)
ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
กด *777*987*182427#
799 บ. / 30 วัน
(+VAT= 854.93)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 12GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 256Kbps
- สิทธ์ฟรี! Internet แพ็กเกจ 799 รับเน็ตรวมเดือนละ 12GB รับสิทธิ์นาน 3 เดือนแรก และเดือนที่ 4 เป็นต้นไปสามารถใช้อินเทอร์เน็ตตามปริมาณที่ได้รับจากแพ็กเกจปกติ
- สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ต 4G เร็วเต็มสปีด 14GB
ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
กด *777*9031*182427#
888 บ. / 30 วัน
(+VAT= 950.16)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G ความเร็วสูงสุดเต็มสปีด จำนวน 14GB
- แพ็กเกจ 888 บาท อินเทอร์เน็ตส่วนเกิน คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
- สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
เน็ตต่อเนื่อง เร็ว 6Mbps จำนวน 25 GB
กด *777*7364*182427#
850 บ. / 30 วัน
(+VAT= 909.50)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 6Mbps จำนวน 25GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ตต่อเนื่อง 10GB รายเดือน
ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
กด *777*995*182427#
1699 บ. / 30 วัน
(+VAT= 1817.93)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 10GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbps
- สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
AIS เน็ตต่อเนื่อง 20GB รายเดือน
ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
กด *777*449*182427#
1799 บ. / 30 วัน
(+VAT= 1924.93)
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 20GB
- ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbps
- สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ

* หมายเหตุ

     - ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลังรับ SMS ยืนยัน

     - สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi หรือ AIS WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ .@AIS SUPER WiFi และ SMART Login

     - กรณีลืม Username และ Password สามารถขอใหม่ได้โดยการกด *388*1# (ฟรี)

     - บริการ *121 โค๊ดเดียว..ที่เช็กได้ทุกยอด ทั้งโทร ทั้งเน็ต

     - แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ AIS Call Center 1175