เน็ต 5G ปริมาณ 1 GB จากนั้นเน็ตไม่อั้น 1 Mbps
กด *777*7021*182427#
27 บ. / 24 ชม.
รวมภาษี 28.89 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 5G ปริมาณ 1 GB จากนั้นเน็ตไม่อั้น 1 Mbps
เน็ต 5G ปริมาณ 1 GB จากนั้นเน็ตไม่อั้น 2 Mbps
กด *777*7381*182427#
30 บ. / 24 ชม.
รวมภาษี 32.10 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 5G ปริมาณ 1 GB จากนั้นเน็ตไม่อั้น 2 Mbps
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 24 ชม.
กด *777*620*182427#
32 บ. / 24 ชม.
รวมภาษี 34.24 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด 24 ชม.
กด *777*7209*182427#
45 บ. / 24 ชม.
รวมภาษี 48.15 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 6 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 24 ชม.
กด *777*7386*182427#
55 บ. / 24 ชม.
รวมภาษี 58.85 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 2 วัน
กด *777*7380*182427#
35 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 37.45 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 2 วัน
กด *777*7384*182427#
55 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 58.85 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด 2 วัน
กด *777*7385*182427#
75 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 80.25 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 6 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 2 วัน
กด *777*7387*182427#
95 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 101.65 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน
กด *777*7098*182427#
120 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 128.40 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน
กด *777*7382*182427#
150 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 160.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 2 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน
กด *777*7154*182427#
220 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 235.40 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน
กด *777*7210*182427#
270 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 288.90 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 6 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 7 วัน
กด *777*7388*182427#
330 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 353.10 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7153*182427#
350 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 374.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7383*182427#
450 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 481.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 2 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7159*182427#
650 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 695.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7211*182427#
850 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 909.50 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 6 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 30 วัน
กด *777*7389*182427#
1,100 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 1,177.00 บาท
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 90 วัน
กด *777*7379*182427#
800 บ. / 90 วัน
รวมภาษีแล้ว
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด 90 วัน
กด *777*7398*182427#
1,285 บาท / 90 วัน
รวมภาษีแล้ว
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด 90 วัน
กด *777*7399*182427#
1,925 บาท / 90 วัน
รวมภาษีแล้ว
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 10 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 6 เดือน
กด *777*7328*182427#
1,200 บาท / 6 เดือน
รวมภาษีแล้ว
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
เน็ตไม่จำกัด ความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด 12 เดือน
กด *777*7329*182427#
1,800 บ. / 12 เดือน
รวมภาษีแล้ว
สมัครโปร
- สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1 Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน

* หมายเหตุ

     ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลังรับ SMS ยืนยัน

     บริการ *121 โค๊ดเดียว..ที่เช็กได้ทุกยอด ทั้งโทร ทั้งเน็ต

     แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ AIS Call Center 1175